mytí a leštení výloh

Mytí výloh, oken, čištění fasád od plísní ve výšce Praha 10

A SERVIS LIPKA, s.r.o. zajišťuje pro firmy, instituce, úřady, soukromé osoby, nemocnice a zdravotnická zařízení Praha, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch dostupných ze země a také mytí a čištění oken Praha ve výšce pomocí horolezecké techniky a pomocí hydraulických ramen montážních plošin. Mnohaleté zkušenosti nám potvrdily, že není třeba používat zbytečně nákladná leštidla, jelikož leštidlo způsobuje mírné poleptání skleněného povrchu a po doleštění jsou po čase vidět kruhy a tahy od leštění. Mytí oken a výloh provádíme ve dvou režimech – servisní mytí a čištění výloh, oken, kde si zákazník zvolí servisní cyklus mytí oken či jiných prosklených ploch, anebo provádíme nárazové a jednorázové mytí oken. V případě, že jsou na oknech zatvrdlé nečistoty po stavebních pracích, silikonů a tmelů, ale také je-li potřeba zbavit ze starých reklam a akčních bannerů. Zajistíme Vám v Praze umytí a vyčištění oken po stavbě, řemeslech, rekonstrukcích, renovacích a malířích. Dále provádíme odstranění, stržení, sundání folií, polepů, samolepek, celopolepů, reklamních polepů, odstranění a dočištění lepidla ze skel, výloh oken Praha. Odborně používáme korundové, 10 cm široké, žiletky, které zaručí, že okna nejsou podrápána a poškrábána. Pokud ovšem tuto činnost provádí nezkušený pracovník, může skleněnou plochu nenávratně poškodit, proto má společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. zkušené a zaškolené pracovníky pro používání vhodné a šetrné metody za použití těchto žiletek. Pro mytí oken ve výškách v Praze využíváme vysokozdvižnou techniku, horolezeckou a speleologickou techniku a hydraulické rameno. Zaměstnanci jsou proškoleni lektorem o bezpečnosti práce ve výškách dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky.

 

Mytí výloh a leštění Praha

Mytí výloh a leštění Praha

 

Ochrana prosklených ploch nanoimpregnačním nátěrem Praha

Naše firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., mimo mytí oken, Vám zajistí také realizaci – čištění a mytí žaluzií, předokenních žaluzií, skleněných stříšek. Provádíme velmi kvalitní čištění a následnou impregnaci markýz látkových i plastových, plátěných stříšek, slunečníků a další stínící techniky nano impregančním nátěrem a nástřikem. Jsme schopni uspokojivě vyřešit dnes rozšířený a palčivý problém v Praze na zateplovacích systémech domů a fasád, výskyt a šíření se plísní, hub, mikroorganismů, řas a sporů. Odstraníme a zamezíme se šíření a novotvorbu organických nečistot, plesnivění zdí, fasád, budov. Spolehlivě vyřešíme odstranění a zamezení plísní, organických a plísňových výkvětů, mikroorganismů, bakteriálních zelenajících povlaků, černé plísně, zelených fasád, šířících se invazivních hub, řas a sporů pomocí speciálního proti plísňového nátěru LSG. Po kvalitním umytí a vyčištění fasády Praha dezinfekčním čištěním, které provádíme ve výšce buď slaňováním pomocí horolezecké techniky, nebo pomocí hydraulického ramene montážní plošiny, aplikujeme proti plísňový nátěr LSG. Tento nátěr proti plísni LSG, má velmi slušnou dobu trvání v 100 % účinnosti a funkci. Tento nátěr proti plísním Praha, pokud je proveden nástřikem na kvalitně vyčištěnou a vydezinfikovanou stěnu, fasádu, zamezí svou funkcí změnou iontového napětí v buňce, další vznik a novotvorbu plísní a šířících se a rostoucích organických nečistot, jak v exteriéru, tak interiéru stěn, zdí a fasád budov.

 

Nanoimpregnační nátěr proti plísním Praha

Nanoimpregnační nátěr proti plísním Praha

 

Odstranění grafiti z hladkého zdiva, chemické a mechanické Praha

Další související službou s čištěním fasád je čištění, odstranění, sundání, likvidace graffiti Praha. U odstraňování graffitů je zcela zásadním a nejdůležitějším prvkem pořízení a aplikace nátěru proti grafiti. Vyčištění stěn a fasád od Graffiti bez antigraffitové ochrany je komplikované. V celé řadě případů, nelze graffiti bez ochranného nátěru a ošetření fasádní plochy ochranným proti sprejerským nátěrem v Praze grafity odstranit. Při nedostatečném, nebo částečném odstranění graffitů, z ploch a stěn budov, které nejsou ošetřeny proti graffitovým nátěrem, je potřeba hledat další náhradní řešení jak plochy opravit a vrátit fasádám čistý a původní stav. Řešení se vždy najde, ale je zbytečně drahé, takže ve výsledku, a z dlouhodobějšího úhlu pohledu je finančně výhodnější ochránit fasády, zdi, stěny, plastová garážová vrata, městský mobiliář ochranným proti spreyerským antigraffitovým nátěrem.

 Chemické odstranění graffitit Praha

Chemické odstranění graffitit Praha

 

Strojové čištění a voskování podlah, krystalizace kamenných podlah Praha

Skutečnými profesionály se považujeme v odborné činnosti strojového čištění podlah, voskování podlah, krystalizace mramoru Brno. Provádíme strojové čištění, mytí a voskování, přírodních podlah, přírodní dlažby, marmolea, linolea, dřevěných podlah, plovoucích podlah, betonových podlah, litých a průmyslových podlah. Generální, hloubkové čištění podlah provádíme odborně kotoučovými stroji. Na stejném čistícím principu také čistíme hloubkově koberce v Brně. Čistící kotoučování koberců je hloubkové a v kombinaci s čistící a dezinfekční chemii Boesch RTS zajistíme velmi kvalitní čištění koberců Brno až na základ koberce. Námi prováděné neextrakční čištění koberců disponuje účinnou složkou rotací kartáče kotoučového stroje. Toto čištění koberců je zcela odlišné od extrakčního čištění koberců, které je používáno cca 90 % úklidových firem. Cena za toto čištění je levnější v průměru cca 15,- Kč/m2, ale kvalita čištění je nedostatečná. Toto čištění koberce extraktorem není do hloubky a struktury koberce, neumí řešit vyšlapané uličky, slehlá místa u pracovních stolů, neumí sjednotit kobercové plochy v barevnosti. Toto vše umí zajistit čištění koberců kotoučovým strojem. Cena je od 27,- Kč/m2 od ploch nad 50 m2.

 

Voskování podlah strojově Praha

Voskování podlah strojově Praha

 

Mytí oken ve výškách – hydraulické rameno Praha

Po výškovém mytí, čištění oken, světlíků, předokenních žaluzií, pevné stínící techniky, skleněných fasád, světelných reklam, plastových reklamních plachet, světelných reklamních nápisů, dopravního značení, bilbordů doporučujeme aplikovat na vyčištěné plochy nano impregnační ochranný nátěr. Tento impregnační nano nátěr v Praze zaručí, že podobu jeho životnosti cca 5 let se na vyčištěné skleněné plochy fasád a oken, na plastové plochy se neuchytí špína a nečistoty. Nano impregnační nátěr a jeho hydrofobní vlastnost odpuzuje znečištění, které se zhlukuje do kuliček, které odfoukne vítr a omyje déšť.

Investice, které vložíte v Praze do aplikace nano nátěru oken a skleněných ploch jsou srovnatelné s klasickou údržbou mytí oken a skleněných ploch Praha. Nano nátěr impregnace oken je užitečné aplikovat po čištění oken ve výškách. Výškové práce mytí a čistění oken, skleněných fasád a prosklených ploch ve výšce pomocí horolezecké techniky jsou náročné právě na manipulaci, kdy je obtížné se k nim dostat. A drahé je právě slaňovat ke každé skleněné ploše.

 

Mytí oken a výloh ve výšce Praha

Mytí oken a výloh ve výšce Praha

 

Čištění a mytí oken a loga Praha – Zakázka, kterou zajišťovalo pět zaměstnanců naší úklidové firmy Praha a trvala celkem 6 hodin, se týkala úklidu po stavbě Praha, kde jsme prováděli strojové podlah v zázemí, úklid sociálního zázemí, čištění regálů a kovového nábytku od prachu, mytí a čištění oken, výloh, zrcadel, loga, dále čištění dveří a schodů od barvy.

Výškové práce Praha

Výškové práce Praha

 

Mytí oken a výloh v Praze

Při této zakázce v Praze jsme uskutečnili i čištění, mytí oken, výloh a loga Praha. Myli jsme a čistili výlohy z venkovní i vnitřní strany. Výlohy a ostatní prosklené plochy umýváme tzv. trikem suchého leštění, což znamená, že v žádném případě nepoužíváme pro vyleštění prosklené plochy žádné leštidla a tím je zaručeno, že plocha zůstane dlouhou dobu čistá a po jejím soustavném zaprášení se neobjeví kruhy a tahy po leštění. Pokud při čištění a mytí oken a výloh následně okna ještě dolešťujete standartními lihovými leštiči za nějakou dobu jsou na oknech vidět kruhy a tahy po leštění. Zatímco když okna a výlohy kvalitně umyjete a pouze na sucho vyleštíte po mírném zaprášení okna pořád vypadají dobře, jelikož jsou zaprášeny souvisle. Z venkovní strany výloh jsme prováděli v Praze i strhávání fólií, odstranění plastové reklamy, stržení a odstranění celopolepu výloh, sundání, odstraněni samolepek, odstranění reklamy z akcí na výlohách, odstranění a vyčištění výloh od lepidla. Zeškrábání lepidla z prosklené plochy. Abychom zajistili, že stržení a odstranění fólií a různých polepů provedeme bez jakéhokoliv poškození povrchu výlohy, používáme k těmto účelům korundové žiletky, jejichž průměr je 10 cm. Generální úklid při akci Praha zahrnoval i strojové čištění podlahy na prodejně. Strojové čištění podlahy v Praze jsme uskutečnili za použití kotoučového stroje, který zajistí důkladné hloubkové vyčištění podlahy. Strojově jsme vyčistili podlahu o ploše 150 m2 a spotřebovali jsem 10,5l čistící chemie. Ke zbavení nečistot na podlaze ze stavby, cementových a vápenatých závojů a po stavebních nečistot (vápno, cement, apod.), dále zbytky malířských barev a stavební špíny po rekonstrukci provozovny jsme použili kyselou chemii unisan. V jiných případech používáme zásaditou chemii jako například pro vyčištění podlahy od zašlé špíny, mastnoty či čištění staré dlažby. Zákazník byl s konečným výsledkem čištění a mytí, výloh, oken a loga Praha velmi spokojený a z naší strany se nám akce podařila se 100% úspěšností. Čištění a mytí podlahy, dlažby Praha dopadlo taky velmi dobře.

 

Umývání výloh v pasážích Praha

Umývání výloh v pasážích Praha

 

Mytí a leštění výloh suchou metodou Praha

Mytí a leštění výloh suchou metodou Praha

 

 Na níže uvedených adresách jsme realizovali naši práci:

Charvátova 4, 110 00 Praha-Praha 1 … Apolinářská 16, 128 00 Praha-Praha 2 … Baranova 18, 130 00 Praha-Praha 3 … Antala Staška 65, 140 00 Praha-Praha 4 … Braunova 6, 150 00 Praha-Praha 5 … Cukrovarnická 47, 162 00 Praha-Praha 6 … Dobrovského 17, 170 00 Praha-Praha 7 … Bublíkova 3, 182 00 Praha-Praha 8 … Českomoravská 20, 190 00 Praha-Praha 9 … Černomořská 8, 101 00 Praha-Praha 10 … Vratislavská 14, 181 00 Praha-Bohnice, Praha 8 … Pikovická 1, 147 00 Praha-Braník, Praha 4 … Heleny Malířové 9, 169 00 Praha-Břevnov, Praha 6 … Bezinková 1, 182 00 Praha-Praha-Březiněves … Malířská 3, 170 00 Praha-Bubeneč, Praha 7 … Bryksova 59, 198 00 Praha-Černý Most, Praha 14 … Drahanská 8, 181 00 Praha-Čimice, Praha 8 … Ke kinu 5, 182 00 Praha-Ďáblice, Praha 8 … Podbabská 3, 160 00 Praha-Dejvice, Praha 6 … Za Kovárnou 4, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy, Praha 10 … Husova 414, 534 01 Holice … Pospíšilova 4, 500 03 Hradec Králové … Klicperovo náměstí 2, 503 51 Chlumec nad Cidlinou … Svatopluka Čecha 55, Pražské Předměstí -Jaroměř, 551 01 Jaroměř … Hradecká 1081, 506 01 Jičín-Valdické Předměstí … Průmyslová 1332, 272 01 Kladno … Mladá 5, 289 22 Lysá nad Labem … Pulická 365, 518 01 Dobruška … K Učilišti 2553, 276 01 Mělník … Staroměstské náměstí – Hrad 42, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav … Karlovo náměstí 1984, 547 01 Náchod … Seifertova 1433, 277 11 Neratovice … Husovo náměstí 1188, 549 01 Nové Město nad Metují … Julia Fučíka 881, 504 01 Nový Bydžov … Jiráskova 499, 516 01 Rychnov nad Kněžnou … náměstí prof. Babáka 108, 503 53 Smidary … Jiráskova 199, 50303 Smiřice … T. G. Masaryka 734, 289 03 Městec Králové …

Bernartická 248, 190 12 Praha-Dolní Počernice, Praha 14 … Berkovská 1, 160 00 Praha-Hanspaulka, Praha 6 … Pacajevova 30, 149 00 Praha-Háje, Praha 11 … Kbelská 42, 198 00 Praha-Hloubětín, Praha 14 … Hlubočepská 16, 150 00 Praha-Hlubočepy, Praha 5 … Modřanská 96, 147 00 Praha-Hodkovičky, Praha 4 … Jankovcova 47, 170 00 Praha-Holešovice, Praha 7 … Boloňská 311, 109 00 Praha-Horní Měcholupy, Praha 15 … Vrbátky 159, 798 13 Vrbátky … Tršice 48, 78357 Tršice … Boční 515, 783 72 Velký Týnec … Masarykova náves 75, 783 73 Grygov … Svépomoc 473, 751 03 Brodek u Přerova … Zákostelí 50, 768 02 Zdounky … Sokolská 698, 768 33 Morkovice-Slížany … Švábenice 14, 683 23 Švábenice … Husova 4, 750 02 Přerov I-Město … Zahradní 51, 751 17 Horní Moštěnice … U Hřiště 12, 683 23 Ivanovice na Hané … Komenského nám. 71, 798 27 Němčice nad Hanou … Palackého 1409, 752 01 Kojetín … Drahy 821, 768 11 Chropyně … Jánská 4, 767 01 Kroměříž … Včelín 1167, 768 24 Hulín … Husova 640, 768 21 Kvasice …

Novozámecká 713, 198 00 Praha-Hostavice, Praha 9 … Dolnoměcholupská 21, 102 00 Praha-Hostivař, Praha 10 … Diskařská 3, 118 00 Praha-Hradčany, Praha 1 … Českobrodská 17, 190 00 Praha-Hrdlořezy, Praha 9 … Türkova 18, 149 00 Praha-Chodov, Praha 11 … Na Hutmance 4, 158 00 Praha-Jinonice, Praha 5 … Rámová 2, 110 00 Praha-Josefov, Praha 1 … Zárubova 29, 142 00 Praha- Kamýk, Praha 12 … Černokostelecká 224/61, 281 66 Jevany … Čapkova 300/42, 250 90 Jirny … Brankovická 1337/75, 280 02 Kolín … K Hošti 371/30, 281 63 Kostelec nad Černými lesy … Hronětická 59/42, 289 21 Kostomlaty nad Labem … Čekanková 415/75, 250 84 Květnice … Rakova 56/41, 284 01 Kutná Hora … Dělnická 52/38, 289 24 Milovice … Jánská 574/64, 251 64 Mnichovice … Havlíčkova 235/61, 250 87 Mochov … K bytovkám 180/31, 251 62 Mukařov … Československé armády 1229/72, 562 01 Ústí nad Orlicí … Československé armády 1227/70, 562 01 Ústí nad Orlicí …

Jirsíkova 4, 186 00 Praha-Karlín, Praha 8 … Xaverovská 27, 197 00 Praha-Kbely, Praha 19 … Služská 6, 182 00 Praha-Kobylisy, Praha 8 … K Běchovicům 7, 190 16 Praha-Koloděje, Praha 9 … Mírová 362, 103 00 Praha-Kolovraty, Praha 10 … Naskové 3, 150 00 Praha-Košíře, Praha 5 … Zelený pruh 50, 147 00 Praha-Krč, Praha 4 … Dolnokřeslická 3, 104 00 Praha-Křeslice, Praha 10 … Herrova 14, 148 00 Praha-Kunratice, Praha 4 … Dělnická 612/691, 763 12 Vizovice … Lidečko 52/74, 756 12 Lidečko … Cyrilometodějská 871/333, 766 01 Valašské Klobouky … J. Středovského 1125/96, 763 31 Brumov-Bylnice – Brumov … Komenského 31/662, 763 21 Slavičín … Mánesova 286/33, 687 71 Bojkovice … Uherskobrodská 1091/414, 763 26 Luhačovice … Pod Větrníkem 343/66, 763 26 Pozlovice … Partyzánů 2204/144, 688 01 Uherský Brod … Jiráskova 731/42, 755 01 Vsetín … Hluboká 2684/662, 760 01 Zlín … Vlčnov 940/19, 687 61 Vlčnov … Družstevní I 255/207, 687 25 Hluk … Hoštáky 105/18, 687 51 Nivnice … Bánov 708/674, 68754 Bánov … Hovězí 113/65, 75601 Hovězí … Halenkov 439/462, 756 03 Halenkov …

Ke strži 403, 164 00 Praha-Nebušice, Praha 6 … Břízova 1, 103 00 Praha-Nedvězí, Praha 10 … Cihlářova 11, 142 00 Praha-Nové Dvory, Praha 12 … Charvátova 1, 110 00 Praha-Nové Město, Praha 1 … Družstevní ochoz 24, 140 00 Praha-Nusle, Praha 4 … Dieselova 112, 109 00 Praha-Petrovice, Praha 15 … Bedlová 86, 104 00 Praha-Pitkovice, Praha 22 … Podbabská 15, 160 00 Praha-Podbaba, Praha 6 … Břidličná 3, 147 00 Praha-Podolí, Praha 4 … U Prosecké školy 17, 190 00 Praha-Prosek, Praha 9 … Do roklí 71, 164 00 Praha-Přední Kopanina, Praha 6 … Radlická 103, 150 00 Praha-Radlice, Praha 5 … K letišti 30, 161 00 Praha-Ruzyně, Praha … Radniční 23, 381 01 Český Krumlov … Nádražní 221, 373 12 Borovany … Dubné 56, 373 84 Dubné … Pražská 270, 373 41 Hluboká nad Vltavou … Václavská 64, 377 01 Jindřichův Hradec … Omlenická 175, 382 41 Kaplice … Zahrádky 277, 382 03 Křemže … Na Zahradách 510, 373 11 Ledenice … Dolní 9, 373 72 Lišov … Nové Město 94, 378 16 Lomnice nad Lužnicí … Jungmannova 7, 397 01 Písek … nám. Přátelství 684, 383 01 Prachatice …

Fučíkova 4, 398 11 Protivín … Vrchlického 4, 392 01 Soběslav … Heydukova 319, 386 01 Strakonice … K cihelně 417, 251 63 Strančice … Nerudova 2, 390 02 Tábor … Trocnovská 66, 374 01 Trhové Sviny … Masarykovo nám. 96, 379 01 Třeboň … Witthanova 296, 373 82 Včelná … Na Vrších 394, 382 32 Velešín … Jateční 829, 391 81 Veselí nad Lužnicí … Dr. Hajného 20, 389 01 Vodňany … K Přehradě 190, 373 24 Římov … Rekreační 417, 251 66 Senohraby … Hodějovského 761, 256 01 Benešov … Luční 397, 257 22 Čerčany … A. Trägera 89, 370 01 České Budějovice …

K Radonicům 1, 190 15 Praha-Satalice, Praha 9 … Kamýcká 226, 160 00 Praha-Praha-Sedlec … Plzeňská 187, 150 00 Praha-Smíchov, Praha 5 … Široká 18, 110 00 Praha-Staré Město, Praha 1… Ústřední 24, 102 00 Praha-Štěrboholy, Praha 10 … Bessemerova 7, 155 00 Praha-Stodůlky, Praha 13 … Gutova 38, 100 00 Praha-Strašnice, Praha 10 … Na Ořechovce 58, 162 00 Praha-Střešovice, Praha 6 … Střížkovská 29, 180 00 Praha-Střížkov, Praha 8 … Armádní 4, 165 00 Praha-Praha-Suchdol … K Hrnčířům 134, 149 00 Praha-Šeberov, Praha 4 …

 

0 odpovědi

Napiš komentář

Chceš se zapojit do diskuze?
Přidej svůj komentář!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *