Oprava fasády, malby a antigraffitový nátěr Znojmo

Oprava fasády, malby a antigraffitový nátěr Znojmo – Zakázka, při které se upravovala fasáda a dlažba a byl také nanášen antigraffitový nátěr Znojmo, byla realizována dvěma zaměstnanci a to od 22. července do 25. července. Při práci jsme použili 10 litrů penetračního nátěru, 20 litrů fasádní barvy a 10 litrů antigraffiti nátěru.

Naše práce začala nejprve oprášením a čištěním povrchu fasády ve Znojmě a dále se postupovalo  k demontáži poškozeného obkladu, osekávání stěny pod dlažbou, spárování a síťkování. Na celou vytýčenou plochu jsme nanesli na budovu ve Znojmě penetrační nátěr. Tento nátěr jsme nechali do druhého dne důkladně proschnout a pokračovali jsme v nanášení fasádní barvy na námi připravený podklad. Dále přišlo na řadu měření, řezání a lepení nové dlažby (cca 6,5 m2). Po dokončení nového obkladu jsme povrch budovy Znojmo ochránili antigraffiti nátěrem, který jsme nanášeli ve dvou vrstvách. Antigraffiti ochrana Znojmo je jedinou možností, jak snadně odstranit vzniklé grafity na povrchu fasády. V případě, že se odstraňují ve Znojmě graffiti z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti ochranou, není nikdy výsledek dokonalý a nepodaří se grafitu ve Znojmě zbavit úplně. Pokud naše firma provede antigraffiti nátěr, získá tím náš zákazník ve Znojmě kvalitní ochranu, jejíž životnost je 4 až 6 let. Při nanášení antigraffiti ochrany při této zakázce se spotřebovalo celkem 10l anfigrafitového nátěru. Před tím, než jsme nanesli druhou vrstvu antigraffiti nátěru, jsme nejprve nalepili nad dlažbu lemovací lišty. Zakázka končila závěrečným čištěním dlažby po celém obvodě domu a úklidem stavební sutě. Zákazník zhodnotil námi provedenou práci velmi kladně.

[nggallery id=15]

Odstranění a vyčištění od graffiti Chomutov

Odstranění a vyčištění od graffiti Chomutov – Při odstranění a vyčištění od graffiti Chomutov jsme odstraňovali graffiti z povrchu, který byl ze sklo-keramické mozaiky a nebyl ošetřen antigraffiti ochranou. Chemie, kterou naši pracovníci při práci při odstraňování graffiti používají, se spotřebovalo na tuto zakázku 0,5 kg.

Nejprve jsme museli na grafity Chomutov nanést účinný a kvalitní odstraňovač graffiti, který jsme nechali chvíli na povrchu působit. Následně se chemii za pomocí kartáče rozetřela a společně s grafitovou barvou byla tento odstraňovač smyt čistou vodou. Naše úklidová firma je schopna svým zákazníkům vedle odstranění grafitu Chomutov zajistit i nanesení velmi účinné a kvalitní antigraffitové ochrany povrchu fasád, omítek Chomutov. Tuto antigraffiti ochranu nanášíme na povrch v podobě antigraffiti nátěru či nástřiku, který má životnost 4 až 6 let. Naše firma je schopna přijet odstranit i sebemenší grafiti. Ze získaných zkušeností při práci s odstraňováním graffity již víme, že pokud nejsou graffiti i malého rozměru ihned odstraněny, po čase na tomto místě přibývá řada dalších grafitů. Pro tzv. pouliční všeumělce to totiž znamená, že na této ploše jejich výtvory dlouhodobě zůstanou a z tohoto důvodu je nutné okamžité řešení včasného odstranění i pouze drobného grafitu z fasády či jiných povrchů. Antigrafitová ochrana Chomutov je nejlepší možný prostředek, který pomáhá vyřešit komplikace, vyplývající z odstraňování grafitů. Tato antigrafitová ochrana Chomutov zaručí rychlé, bezproblémové a zcela úplné odstranění grafitů.

Při tomto odstraňování graffiti z mozaikového povrchu byla 100% úspěšnost v případě sklo-keramického podkladu. Úplné odstranění se nepodařilo na některých místech spárovací hmoty, bohužel chyběla zde AGO  i přesto byl zákazník s odvedenou prací a konečným výsledkem spokojený.

Sundání, vyčištění odstranění graffiti Mladá Boleslav

Sundání, vyčištění odstranění graffiti Mladá Boleslav – 29. července jsme odstraňovali graffiti Mladá Boleslav. Zakázka byla realizována dvěma zaměstnanci naší firmy a trvala celkem 2 hodiny (14:00 – 16:00). Při odstraňování graffiti Mladá Boleslav jsme použili 3ks odstraňovače grafitů.

Sundání, vyčištění odstranění graffiti Mladá Boleslav – Pokud odstraňujeme graffity Mladá Boleslav z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti ochranou Mladá Boleslav je velmi důležité, abychom graffiti z fasády odstranili jak to nejlépe půjde. Nemůžeme grafity Mladá Boleslav pouze přetřít fasádní barvou, jelikož by barvou nakonec prostoupily a byly by vidět jako před tím, než byly barvou natřeny. Graffitťácké spreje Mladá Boleslav, které jsou používány k tvorbě grafitů Mladá Boleslav, jsou totiž syntetického základu oproti fasádním barvám, které jsou například akrylové či silikátové. Graffiti Mladá Boleslav jsme tedy odstranili z povrchu fasády pomocí odstraňovače grafitů a pro umytí povrchu jsme využili vysokotlaké zařízení. Graffiti se nám podařilo odstranit se 100% úspěšností a ze strany zákazníka byla spatřována spokojenost. Po odstranění graffiti Mladá Boleslav jsme na povrch nanesli antigraffiti ochranu v podobě antigraffiti nátěru. Povrch s antigraffiti nátěrem můžete jednoduše ostříkat vodou a umyt ho i za použití vysokotlakých zařízení, ale v žádném případě se nesmí používat k čištění rotační tryska, která je velmi silná a mohla by ochranný nátěr i s povrchem fasády poškodit. Další výhodu, kterou při využití antigraffiti nátěru Mladá Boleslav můžeme zmínit, je to, že tato ochrana dokáže odradit i samotné sprejery od stříkání grafitů na Vaši fasádu. Pokud je čas, za který jsou graffiti z fasády odstraněny co nejkratší po jejich vytvoření, brzy tzv. pouliční vandalové v Praze zjistí, že jejich díla zde nemají takovou životnost, jakou by si představovali a jdou svoji sprejerskou činnost realizovat na jiné místo.

[nggallery id=13]

Odstranění graffiti Tábor

Odstranění graffiti Tábor – Odstranění graffiti Tábor z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti ochranou, bylo realizováno 8. července. Na zakázce se podíleli dva naši zaměstnanci,  kteří odstraňovali graffiti v celkovém čase 2 hodin (od 9:00 do 11:00).

Při práci byl použit odstraňovač grafitů a vysokotlaké zařízení. Z povrchu jsme nejdříve museli graffiti důkladně a co nejvíce to šlo odstranit. Kdybychom graffity pouze přetřeli nebo přestříkali, nedocílili bychom dobrých výsledků, jelikož by graffiti po zaschnutí barvy začaly přes ni prosvítat a byly by částečně viditelné jako před tím, než jsme je natřeli barvou. Důležité je tedy pokusit se, co nejlépe a nejdůkladněji grafity Táboře odstranit. Na graffiti Tábor jsme nanesli a chvíli nechali působit přípravek, který k odstraňování grafitů používáme. Tohoto odstraňovače se spotřebovalo celkem 4 ks. V závěru naší práce jsme povrch umyli za použití vody a vysokotlakého zařízení. Úspěšnost našeho odstranění graffiti Tábor byla pouze 80%, neboť povrch, na který byly grafity nastříkány, nebyl ošetřen antigrafitovou ochranou. Pokud chceme předejít jen částečnému odstranění je nutné, aby byl povrch Táboře chráněn antigraffiti ochranou v podobě antigraffiti nátěru nebo nástřiku. Výhodou antigraffiti nátěru Tábor nebo nástřiku Tábor je snadné odstranění graffiti z povrchů, ochrana fasád Tábor před nepříznivými povětrnostními vlivy (slunce, déšť,…), neproniknutelnost vlhkosti do fasády a snadné očištění od různých nečistot.

Zákazník byl s naší prací spokojený a v následující době budeme pokračovat v realizaci stavební úpravy a nanášením antigraffiti ochrany.

[nggallery id=12]